Ký hay không ký: đó là vấn đề

Tôi không thể ký vào lá đơn hiện nay liên quan đến vụ án của bé Nhật Linh.

Advertisements